Pismeni zadaci

Zadatak 2018

Test: MPsIIIVAII_350

 

S Neka su \(P_1\) i \(P_2\) površine, a \(V_1\) i \(V_2\) zapremine neke jednakostranične kupe i lopte upisane u tu kupu. Odredi:

a) \(P_2:P_1\);

b) \(V_2:V_1\).

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za III razred Stereometrija Površine i zapremine obrtnih tela Zadatak 2018