Pismeni zadaci

Zadatak 1801

Test: MPsIIIKIII_306

 

O Ako je površina kupe \(200\pi cm^2\), a izvodnica dužine \(17cm\), odredi zapreminu te kupe.

Zadatak 1785

Test: MPsIIIBGII_303

 

S U pravilnu trostranu prizmu upisana je lopta. Naći odnos površina lopte i prizme.

Zadatak 1780

Test: MPsIIIBGII_302

 

N Tačkasti izvor svetlosti udaljen je \(4m \) od centra lopte poluprečnika \(2 m\). Kolika je površina osvetljenog dela lopte?

Zadatak 1784

Test: MPsIIIBGII_303

 

N Duž \(AB\) je prečnik polukruga sa centrom u tački \(O\). Unutar tog polukruga konstruisani su polukrugovi nad prečnicima \(AO\) i \(OB\). Naći površinu i zapreminu tela koje nastaje obrtanjem površi između ta tri polukruga, oko prečnika \(AB\), ako je \(AB = 20cm\).

Zadatak 1779

Test: MPsIIIBGII_302

 

O U poluloptu je upisana prava kružna kupa čiji je poluprečnik osnove jednak visini. Koji je deo zapremina kupe od zapremine polulopte?

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za III razred Stereometrija Površine i zapremine obrtnih tela