Pismeni zadaci

Zadatak 1866

Test: MPsIIIVAII_318

 

N Odredi vrednosti realnog paramerta \(a\) za koje sistem jednačina $$\begin{matrix} x &+y &-z &+4t & = &0 \\ 2x &+3y & +z & +5t & = &0 \\ 3x &+4y & -4z & +at & = &0 \\ x &+2y & +az & +t & = &0 \end{matrix}$$ ima netrivijalna rešenja i nađi ta rešenja.

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za III razred Determinante Sistemi linearnih jednačina Zadatak 1866