Pismeni zadaci

Zadatak 1944

Test: MPsIIIVAII_334

 

N Za koju vrednost realnog parametra \(a\) sistem jednačina $$\begin{matrix} 2x& -y & +z &+t &=0 \\ x& +2y &-z &+4t &=2 \\ x& +7y & -4z &+11t &=a \end{matrix}$$ ima rešenja?

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za III razred Determinante Sistemi linearnih jednačina Zadatak 1944