Pismeni zadaci

Zadatak 1959

Test: MPsIIIVAIII_338

 

S Dat je trougao \(ABC\): \(A=(1,8),B=(-5,-4),C=(7,0)\). Odredi na stranicama \(AB\) i \(AC\) koordinate tačaka \(M\) i \(N\) takve da je \(MN\parallel BC\) i \(P_{\triangle AMN}=\frac{1}{2}P_{\triangle ABC}\).

Zadatak 1195

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Ako je \(T=(x,y)\), težište trougla čija su temena \(A=(-2,3), B=(4,1)\) i \(C=(4,5)\) onda je \(y-x\) jednako:

a) \(2\);          b) \(0\);         c) \(1\);         d) \(3\);         e) \(-1\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1195

Zadatak 0045

Test: MKsIIIBGIII_002

 

Odrediti dužine težišnih linija (medijana) trougla čija su temena \(A(2, -1), B(-1, 4), C(-2, 2)\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0045

Zadatak 1193

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Ako je \(A=(\alpha,1), \alpha >0\) teme pravog ugla pravouglog trougla čija su druga dva temena \(B=(3,-1)\) i \(C=(-2,-2)\) onda je \(\alpha\) jednako:

a) \(-1\);           b) \(1\);         c) \(3\);         d) \(-2\);         e) \(4\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1193

Zadatak 0012

Test: MKsIIIBGIII_001

 

Odrediti dužine težišnih duži trougla čija su temena \(A =(1, 1), B= (5, 3), C= (3, -3)\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0012

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za III razred Analitička geometrija Tačka