Pismeni zadaci

Zadatak 1882

Test: MPsIIIVAIII_322

 

S U trouglu \(ABC\) teme \(B\) ima koordinate \((-1,1)\), visina \(h_a\) pripada pravoj \(x+y-6=0\), a težišna duž \(t_a\) pravoj \(2x+y-7=0\). Odredi dužinu stranice \(BC\) i ugao između te stranice i težišne duži \(t_a\).

Zadatak 1881

Test: MPsIIIVAIII_322

 

O Kroz tačku \(M=(-3,1)\) konstruisane su dve prave tako da je odstojanje tačke \(N=(1,3)\) do njh jednako \(\sqrt{2}\). Odredi jednačine tih pravih.

Zadatak 1197

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Jednačina prave koja sadrži presek pravih \(x+y-2=0\) i \(x-y=0\) a paralelna je pravoj \(x+3y+2=0\):

a) \(x-2y+3=0\);          b) \(2x+y+4=0\);         c) \(x+3y-4=0\);         d) \(3x+2y+5=0\);         e) \(y-x=0\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1197

Zadatak 1198

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Rastojanje tačke \(C=(1,1)\) od prave koja prolazi kroz tačke \(A=(-2,5)\) i \(B=(2,2)\) je:

a) \(7\);          b) \(5\);        c) \(\frac{5}{7}\);        d) \(\frac{7}{5}\);        e) \(\frac{7}{\sqrt{5}}\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1198

Zadatak 1196

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Jednačina prave koja sadrži tačku \(A=(3,-2\) i sa osom \(Ox\) gradi ugao \(\alpha =145^{\circ}\) je:

a) \(y=x\);          b) \(y=-x+1\);        c) \(y+2x=0\);        d) \(2x+3y+2=0\);        e) \(y=-x-5\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1196

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za III razred Analitička geometrija Prava