Pismeni zadaci

Zadatak 1204

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Jednačina tangente hiperbole \(3x^2-y^2=3\) u njenoj tački \(M=(x,3), x>0\) je:

a) \(y=2x-1\);          b) \(y=3x+1\);        c) \(y=x+2\);        d) \(y=2x+1\);        e) \(y=3x-1\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1204

Zadatak 0266

Test: MPsIIIJAIII_054

 

Prava  \(x-\sqrt{2}y+2=0\)  seče hiperbolu  \(3x^2-2y^2=12\). Odredi površinu trougla kojeg grade data prava i tangente u presečnim tačkama prave i hiperbole.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0266

Zadatak 0264

Test:  MPsIIIJAIII_054

 

Data je elipsa čija je jednačina  \(\frac{x^2}{81}+\frac{y^2}{17}=1\). Odredi jednačinu konfokalne hiperbole čije su asimptote  \(y=\pm \frac{x\sqrt{3}}{3}\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0264

Zadatak 0265

Test: MPsIIIJAIII_054

 

Data je elipsa čija je jednačina  \(\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1\). Odredi jednačinu hiperbole čija se temena nalaze u žižama, a žiže u temenima elipse.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0265

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za III razred Analitička geometrija Hiperbola