Pismeni zadaci

Zadatak 1962

Test: MPsIIIVAIII_338

 

N Prava paralelna pravoj \(x-2y-3=0\), koja sadrži tačku \(M=(4,6)\), seče parabolu \(x^2=8y\). Hađi jednačinu kruga opisanog oko trougla čije stranice određuju pomenuta prava i tangente parabole u tačkama u kojima ta prava seče parabolu.

Zadatak 1884

Test: MPsIIIVAIII_322

 

N Odredi minimalno rastojanje prave \(4x+3y+46=0\) i parabole \(y^2=64x\).

Zadatak 1205

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Jednačina tangente na parabolu \(y^2=8x\) koja je normalna na pravu \(2x+2y+3=0\) je:

a) \(y=x+2\);           b) \(y=-x-2\);          c) \(y=x-2\);          d) \(y+x=0\);          e) \(y-x=0\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1205

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za III razred Analitička geometrija Parabola