Zadatak 1885

Test: MPsIIIVAIII_322

 

S Dokaži da je broj \(2^{2^n}-4\) deljiv sa \(12\), za sve prirodne brojeve \(n\).