Zadatak 1963

Test: MPsIIIVAIII_338

 

S Matematičkom indukcijom dokazati da je broj \(5^n(5^n+1)-6^n(3^n+2^n)\) deljiv sa \(13\) za sve prirodne brojeve \(n\).