Pismeni zadaci

Zadatak 1978

Test: MPsIIIVAIV_342

 

O Zbir prvog, trećeg i petog člana aritmetičkog niza je \(9\), a četvrti član je dva puta veći od drugog. Odredi ovaj niz.

Zadatak 1901

Test: MPsIIIVAIV_326

 

S a) Dokaži da je niz \(x_n=\frac{2^n\cdot n!}{n^n}, \; n\in \mathbb{N}\) monotono opadajući.

b) Ispitaj monotonost niza \(x_n=\frac{2012^n}{n!}, \; n\in \mathbb{N}\) i odredi njegov najveći član.

Zadatak 1039

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Vrednosti izraza \(\log 2, \log (2^x-1),\log (2^x+3)\) su tri uzastopna člana aritmetičke progresije ako je \(x\):

a) \(\log_25\);           b) \(\log_35\);            c) \(\log 5\);            d) \(\ln 5\);            e) \(\log \frac{2}{5}\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1039

Zadatak 1900

Test: MPsIIIVAIV_326

 

O Zbir prvih \(10\), odnosno prvih \(100\) članova jednog aritmetičkog niza je \(100\), odnosno \(10\). Odredi zbir prvih \(110\) članova tog niza.

Zadatak 1038

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Zbir trećeg i sedmog člana monotono opadajuće aritmetičke progresije je 6, a njihov proizvod je 8. Zbir prvih dvanaest članova te progresije je:

a) \(18\);          b) \(27\);           c) \(13\);           d) \(20\);            e) \(30\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1038

Još članaka...

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za III razred Nizovi Aritmetički nizovi