Pismeni zadaci

Zadatak 1979

Test: MPsIIIVAIV_342

 

S Dokaži da je niz $$a_n=2^1+2^{\frac{1}{2}}+2^{\frac{1}{3}}+\cdots +2^{\frac{1}{n}}-n, \; \; n\in \mathbb{N}$$ monotono rastući.

Zadatak 1041

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Brojevi \(a_1,a_2,a_3\) su tri uzastopna člana geometrijske progresije s količnikom  \(q=2\), a brojevi  \(a_2,a_3,a_4\) su tri uzastopna člana aritmetičke progresije s razlikom  \(d=4\). Zbir  \(a_1+a_2+a_3+a_4\) jednak je:

a) \(20\);          b) \(22\);         c) \(24\);         d) \(26\);         e) \(27\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1041

Zadatak 1040

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Prva dva člana geometrijske progresije su \(2\) i \(\sqrt[3]{2}\). Četvrti član jednak je:

a) \(1\);          b) \(\sqrt{2}\);         c) \(\frac{1}{2}\);         d) \(\sqrt[4]{2}\);         e) \(2\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1040

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za III razred Nizovi Geometrijski nizovi