Pismeni zadaci

Zadatak 1981

Test: MPsIIIVAIV_342

 

N Odredi kompleksne brojeve \(z_2\) i \(z_3\) tako da je \(Oz_1z_2z_3\) romb sa oštrim uglom kod temena \(O\) (koordinatni početak) jednakim \(45^{\circ}\), pri čemu je \(z_1=2\sqrt{2}+i\).

Zadatak 1149

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Ako su \(a+ib\) i \(c+id\) rešenja jednačine \(z^2=-15-8i\) onda je proizvod \(abcd\) jednak:

a) \(16\);         b) \(17\);       c) \(17^2\);       d) \(2\);       e) \(4\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1149

Zadatak 1144

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Vrednost izraza \(\sqrt{1-i}+\sqrt{1+i}\) može biti:

a) \(\sqrt{2\sqrt{2}-2}\);          b) \(\sqrt{2\sqrt{2}+4}\);        c) \(\sqrt{2\sqrt{2}-1}\);        d) \(\sqrt{2\sqrt{2}+1}\);        e) \(2\sqrt[4]{2}\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1144

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za III razred Kompleksni brojevi Trigonometrijski oblik kompleksnog broja