Pismeni zadaci

Zadatak 1982

Test: MPsIIIVAIV_342

 

N Nađi sva rešenja jednačine \(4x^4-24x^3+57x^2+18x-45=0\), ako je jedno od rešenja \(3+i\sqrt{6}\).

Zadatak 1904

Test: MPsIIIVAIV_326

 

S Odredi koeficijente \(a,b,c (a,b,c\in \mathbb{R})\) polinoma \(p(x)=x^3+ax^2+bx+3\) tako da on bude deljiv sa \(x-i\), a da pri deljenju sa \(x-2\) daje ostatak \(-5\).

Zadatak 1150

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Rešenje jednačine \(z\bar{z}+(1+i)z+(1-i)\bar{z}=0\), gde je \(z\) kompleksni broj, geometrijski predstavlja:

a) tačku;          b) prazan skup;         c) krug;         d) parabolu;         e) dve paralelne prave.

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1150

Zadatak 1903

Test: MPsIIIVAIV_326

 

S Odredi sva realna rešenja jednačine \(x^6-2x^3+4=0\).

Zadatak 1147

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Koji geometrijski skup tačaka je rešenje jednačine \(|z|=2+Im(z)\)

a) prava;          b) parabola;         c) krug;         d) elipsa;         e) hiperbola.

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1147

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za III razred Kompleksni brojevi Kompleksni koreni polinoma