Pismeni zadaci

Zadatak 1181

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Ako je funkcija \(g(x)=a+bc^x\) takva da važi \(g(0)=5,g(1)=14,g(2)=50\), tada je \(a+b+c\) jednako:

a) \(10\);          b) \(7\);        c) \(8\);        d) \(11\);        e) \(9\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1181

Zadatak 1178

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Date su funkcije \(f_1(x)=e^{\ln x}\), \(f_1(x)=\ln(e^x)\), \(f_3(x)=\sqrt{x^2}\) i \(f_4(x)=\frac{x^2}{x}\). Tada je tačno jedno od sledećih tvrđenja:

a) \(f_1(x)=f_2(x)\neq f_3(x)\neq f_4(x)\neq f_1(x)\);         

b) \(f_1(x)\neq f_2(x)= f_3(x)= f_4(x)\neq f_1(x)\);        

c) sve funkcije su međusobno različite;        

d) \(f_1(x)=f_2(x)= f_3(x)= f_4(x)\);        

e) \(f_1(x) = f_3(x)\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1178

Zadatak 1180

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Date su funkcije \(f_1(x)=(x-1)^2\), \(f_2(x)=\left | x-1 \right |^2\), \(f_3(x)=\sqrt{\frac{(x-1)^5}{x-1}}\), \(f_4(x)=\left | x-1 \right |\cdot \sqrt{x^2-2x+1}\) i \(f_5(x)=(x-1)\sqrt{(x-1)^2}\). Tada važi:

a) \(f_1(x)\neq f_2(x)= f_3(x)\neq f_4(x)\neq f_5(x)\);

b) \(f_3(x)\neq f_1(x)= f_2(x)= f_4(x)\neq f_5(x)\neq f_1(x)\);

c) sve funkcije su međusobno različite;

d) \(f_1(x)= f_2(x)= f_3(x)= f_4(x)= f_5(x)\);

e) \(f_1(x)\neq f_4(x)= f_5(x)= f_2(x)= f_3(x)\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1180

Zadatak 0356

Test: MKsIVBGI_073, MDsIVBGI_161

 

Da li jednačina  \(x=10^y-10^{-y}\)  određuje y kao funkciju od x?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0356

Zadatak 1179

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Date su funkcije \(f_1(x)=x\), \(f_1(x)=\ln(e^x)\), \(f_2(x)=\frac{x^2}{x}\), \(f_3(x)=\sqrt{x^2}\) i \(f_4(x)=(\sqrt{x})^2\). Tada je tačno jedno od sledećih tvrđenja:

a) \(f_1(x)\neq f_2(x)= f_3(x)\neq f_4(x)\neq f_1(x)\);

b) \(f_1(x)\neq f_2(x)\neq f_3(x)= f_4(x)\neq f_1(x)\);

c) sve funkcije su međusobno različite;

d) \(f_1(x)=f_2(x)= f_3(x)= f_4(x)\);

e) \(f_1(x) = f_4(x)\).

Rešenje: Na isti način kao u Zadatku 1178 dobijamo da su sve funkcije međusobno različite.

Zadatak 0355

Test: MKsIVBGI_073

 

Da li jednačina \(2^{x+y}-3y=0\) određuje y kao funkciju od x?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0355

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za IV razred Funkcije Definicija funkcije