Zadatak 0349

Test: MKsIVBGI_073, MDsIVBGI_161

 

Da li jednačina \(3x+2y=1\) određuje y kao funkciju od x?

 

Rešenje:


 

Prema definiciji funkcije izrazom  \(y=f(x)\) treba da je jedinstveno određen element \(y \in B\) za svaki element \(x \in A\).

 

\(2y=-3x+1\),

 

\(y=-\frac{3}{2}x+\frac{1}{2}\).

 

Svaki x određuje tačno jedan y pa ova jednakost jeste funkcija.