Pismeni zadaci

Zadatak 1177

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Ako je $$f_1(x)=\frac{x}{x-1},f_2(x)=\frac{1}{1-x},\cdots ,f_{n+2}=f_{n+1}(f_n(x))$$ tada je \(f_{2005}(2005)\) jednako:

a) \(\frac{1}{2004}\);          b) \(\frac{2005}{2004}\);        c) \(-\frac{1}{2004}\);        d) \(\frac{2004}{2005}\);        e) \(\frac{1}{2005}\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1177

Zadatak 0820

Test: MKsIVBGI_073

 

Ako je  \(f(x)=\frac{x(x+1)(x+2)(x+3)}{(x-1)(x+4)}\)  izračunaj  \(f\left ( \frac{\sqrt{5}-3}{2} \right )\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0820

Zadatak 0912

Test: MDsIVBGI_166

 

Ako je \(f(x)=\frac{2x^2-x+1}{2x^4-x^3-x^2+x-1}\) koliko je\( f(-\sqrt{3})\) ?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0912

Zadatak 0812

Test: MKsIVBGI_073

 

Ako je  \( f(x)=\frac{2x^2-x+1}{2x^4-x^3-x^2+x-1}\), odredi \( f\left ( \sqrt{13+30\sqrt{2+\sqrt{9+4\sqrt{2}}}}-5 \right )\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0812

Zadatak 0821

Test: MKsIVBGI_073

 

Ako je  $$ f(x)=\left \{ \begin{matrix} 1, & x \in \mathbb{Q}\\
0, & x \in \mathbb{I}
\end{matrix}\right.$$

izračunaj  \(f(\sqrt{2}), f(\pi ), f(-3,14), f(\sin 3), f(\log_{2}\sqrt[3]{4}), f(12,1212...),f(4^{-0,5}), f(2^{-2^2})\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0821

Zadatak 0811

Test: MKsIVBGI_073

 

Ako je \( f(x)=\log_{2}x, g(x)=2x-x^2-6\),  odredi  \( (f\circ g)(2),(g\circ f)(\frac{1}{8})\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0811

Još članaka...

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za IV razred Funkcije Slaganje preslikavanja