Pismeni zadaci

Zadatak 0811

Test: MKsIVBGI_073

 

Ako je \( f(x)=\log_{2}x, g(x)=2x-x^2-6\),  odredi  \( (f\circ g)(2),(g\circ f)(\frac{1}{8})\).

 

Rešenje:


 

 

$$(f\circ g)(2)=f(g(2))$$

$$=f(2\cdot 2-2^2-6)$$

$$=f(-6)$$

$$=\log_{2}(-6)=...?$$

Ne postoji, jer logaritamska funkcija nije definisana za negativne vrednosti.

$$(g\circ f)(\frac{1}{8})=g(f(\frac{1}{8}))$$

$$=g(\log_{2}\frac{1}{8})$$

$$=g(\log_{2}2^{-3})$$

$$=g(-3)$$

$$=2\cdot (-3)-(-3)^2-6=-21$$


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za IV razred Funkcije Slaganje preslikavanja Zadatak 0811