Pismeni zadaci

Zadatak 0911

Test: MDsIVBGI_165

 

Odredi osnovni period funkcije \(f(x)=\sin \frac{3x}{2}-\cos \frac{x}{3}\).

 

Rešenje:


$$T_1=\frac{2\pi }{\frac{3}{2}}=\frac{4\pi }{3}$$

$$T_2=\frac{2\pi }{\frac{1}{3}}=6\pi $$

Sada odredimo najmani zajednički sadržalac za date periode i to je traženi osnovni period:

$$T=12 \pi$$

(Ako imate teškoća sa računanjem najmanjeg zajedničkog sadržaoca u radijanima, prebacite vrednosti u stepene. Za 240º i 1080° to je broj 2160°=\(12 \pi\)).


 

 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za IV razred Funkcije Periodičnost funkcije Zadatak 0911