Pismeni zadaci

Zadatak 2005

Test: MPsIVVAI_347

 

S Izračunaj:

a) $$\lim \limits_{x \to -2 }\frac{\sqrt{x+18}-2\sqrt{x+6}}{x^2-4}$$

b) $$\lim \limits_{x \to 0 }\frac{\cos 6x-\cos 5x}{x^2}$$

c) $$\lim \limits_{x \to +\infty }\left ( \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \right )^{x^2}$$

Zadatak 0947

Test: MDsIVBGI_169

 

Izračunaj graničnu vrednost:$$\lim \limits_{x \to 3 }\frac{\sqrt{3+2x}-3}{2\sqrt[3]{2}-\sqrt[3]{5x+1}}$$

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0947

Zadatak 1927

Test: MPsIVVAI_331

 

S Izračunaj:

a) $$\lim \limits_{x \to 1 }\left ( \frac{1}{x-1}-\frac{1}{x^2-3x+2} \right )$$

b) $$\lim \limits_{x \to 1 }\frac{\sqrt[3]{8x}-2}{\sqrt{x^2+3}-2}$$

c) $$\lim \limits_{x \to 1 }(2-x)^{\tan \frac{\pi x}{2}}$$

Zadatak 0946

Test: MDsIVBGI_169

 

Izračunaj graničnu vrednost: $$\lim \limits_{x \to 65}\frac{\sqrt{x-1}-8}{\sqrt[3]{x-1}-4}$$

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0946

Zadatak 1849

Test: MPsIVVAI_315

 

S Izračunaj granične vrednosti:

a) $$\lim \limits_{x \to 3 }\frac{\sqrt{x^2-2x+6}-\sqrt{x^2+2x-6}}{x^2-4x+3} $$

b) $$\lim \limits_{x \to 2 } (1-x)\tan \frac{\pi x}{4}$$

c) $$\lim \limits_{x \to \frac{\pi }{2} } (1+\cos x)^{\frac{1}{x-\frac{\pi }{2}}}$$

Zadatak 0945

Test: MDsIVBGI_169

 

Izračunaj graničnu vrednost: $$\lim \limits_{x \to 5 }\frac{\sqrt{6-x}-1}{3-\sqrt{4+x}}$$

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0945

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za IV razred Funkcije Granična vrednost funkcije