Pismeni zadaci

Zadatak 0849

Test: MKsIVBGI_073, MDsIVBGI_168

 

Bez korišćenja Lopitalovog pravila izračunati granične vrednosti funkcija: $$\lim \limits_{x \to 1}\frac{x^2-2x+1}{x^3-x}$$

 

Rešenje:


$$...=\lim \limits_{x \to 1}\frac{(x-1)^2}{x(x-1)(x+1)}$$

$$=\frac{0}{1\cdot 2}=0$$


 

 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za IV razred Funkcije Granična vrednost funkcije Zadatak 0849