Pismeni zadaci

Zadatak 0852

Test: MKsIVBGI_073

 

Bez korišćenja Lopitalovog pravila izračunati granične vrednosti funkcija: $$\lim \limits_{x \to 2}\frac{x^4-5x^2+4}{x^6-64}$$

 

Rešenje:


$$...=\lim \limits_{x \to 2}\frac{x^4-x^2-4x^2+4}{(x^2)^3-4^3}$$

$$=\lim \limits_{x \to 2}\frac{x^2(x^2-1)-4(x^2-1)}{(x^2-4)(x^4+4x^2+16)}$$

$$=\lim \limits_{x \to 2}\frac{(x^2-1)(x^2-4)}{(x^2-4)(x^4+4x^2+16)}$$

$$=\frac{1}{16}$$


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za IV razred Funkcije Granična vrednost funkcije Zadatak 0852