Zadatak 0937

Test: MDsIVBGI_168

 

Izračunaj graničnu vrednost funkcije: $$\lim \limits_{x \to 7  } \frac{2x^2-11x-21}{x^2-9x+14}$$

 

Rešenje:


$$\lim \limits_{x \to 7  } \frac{2x^2-11x-21}{x^2-9x+14}=...$$
$$2x^2-11x-21=0$$
$$x_{1,2}=\frac{11\pm \sqrt{121+168}}{4}$$
$$x_1=7, x_2=-\frac{3}{2}$$
$$x^2-9x+14=0$$
$$x_{1,2}=\frac{9\pm \sqrt{81-56}}{2}$$
$$x_1=7,x_2=2$$
$$...=\lim \limits_{x \to 7  }\frac{2(x-7)(x+\frac{3}{2})}{(x-2)(x-7)}$$

$$=\frac{2\cdot 8\frac{1}{2}}{5}=\frac{17}{5}$$