Pismeni zadaci

Zadatak 1867

Test: MPsIVVAII_319

 

O Odredi tačku na grafiku funkcije \(y=x-\ln (1-x)\) u kojoj je tangenta paralelna pravoj koja sadrži tačke \(A=(2,3)\) i \(B=(-1,4)\).

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za IV razred Funkcije Izvod funkcije Zadatak 1867