Zadatak 1869

Test: MPsIVVAII_319

 

3. Odredi dimenzije kutije bez poklopca sa kvadratnom osnovom i zapreminom \(V\) tako da bi se za njenu izradu potrošila minimalna količina materijala.