Pismeni zadaci

Zadatak 2024

Test: MPsIVVAII_351

 

S Odredi tačke u kojima tangente grafika funkcije $$f(x)=\frac{x+1}{x-3}$$ grade sa osom \(Ox\) ugao od \(\frac{3\pi }{4}\).

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za IV razred Funkcije Izvod funkcije Zadatak 2024