Pismeni zadaci

Zadatak 2025

Test: MPsIVVAII_351

 

N Zapremina otvorenog rezervoara sa kvadratnim dnom je \(256m^3\). Odredi stranicu osnove i dubinu rezerevoara tako da se za oblaganje zidova i dna utroši najmanje pločica.

Zadatak 1190

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

U loptu poluprečnika \(R) upisan je valjak maksimalne površine omotača. Tada je ta površina omotača jednaka:

a) \(R^2\pi\);          b) \(\frac{R^2}{2}\pi \);         c) \(4R^2\pi\);         d) \(2R^2\pi\);         e) \(3R^2\pi\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1190

Zadatak 1192

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Visina kupe najmanje zapremine opisane oko lopte poluprečnika \(R\) je:

a) \(R\);          b) \(\frac{1}{2}R\);         c) \(4R\);         d) \(R\);         e) \(3R\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1192

Zadatak 1189

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Kroz tačku \(A=(1,4)\) postaviti pravu tako da zbir odsečaka koje prava određuje na pozitivnim delovima koordinatnih osa bude najmanji. Taj zbir je jednak:

a) \(6\);          b) \(9\);        c) \(7\);        d) \(10\);        e) \(8\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1189

Zadatak 1191

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Maksimalna zapremina kupe date izvodnice \(s\) je:

a) \(\frac{27\pi s^3\sqrt{3}}{27}\);          b) \(\frac{\pi s^3}{9}\);         c) \(\frac{2\pi s^3}{27}\);         d) \(\frac{4\pi s^3}{27}\);         e) \(\frac{2\pi s^3}{3\sqrt{3}}\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1191

Zadatak 1188

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

U polukrug prečnika \(10cm\) treba upisati trapez kome je duža osnovica prečnik polukruga tako da mu obim bude maksimalan. Tada je taj obim jednak:

a) \(20\);          b) \(30\);         c) \(50\);         d) \(25\);         e) \(12,5\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1188

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za IV razred Funkcije Monotonost i ekstremne vrednosti funkcije