Pismeni zadaci

Zadatak 1889

Test: MPsIVVAIII_323

 

N U tački \(A=(5, y>0)\) hiperbole \(x^2-y^2=16\) konstruisana je normala na hiperbolu. Izračunaj zapreminu tela koje nastaje kada figura ograničena lukom hiperbole, normalom i \(x\)-osom rotira oko \(x\)-ose.

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za IV razred Integrali Primena određenog integrala Zadatak 1889