Zadatak 1966

Test: MPsIVVAIII_339

 

S U presečnim tačkama prave \(x-y-1=0\) i parabole \(y=x^2-4x+3\) konstruisane su tangente na parabolu. Izračunaj površinu dela ravni ograničenog parabolom i tim tangentama.