Pismeni zadaci

Zadatak 1906

Test: MPsIVVAIV_327

 

S Na koliko načina se na \(4\) police može staviti pet:

a) različitih;

b) jednakih fotografija?

Zadatak 1046

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Desetocifrenih brojeva čije su sve cifre različite ima:

a) \(10!\);          b) \(9!\);         c) \(9\cdot 9!\);         d) \(10^{10}\);         e) \(9 \cdot 10^9\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1046

Zadatak 1047

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Različitih desetoslovnih reči koje se mogu napisati pomoću slova: \(M,A,T,E,M,A,T,I,K,A\) ima:

a) \(10!\);          b) \(9!\);        c) \(9\cdot 9!\);        d) \(10^{10}\);        e) \(\frac{10!}{4!}\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1047

Zadatak 1045

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Trocifrenih prirodnih brojeva čije su cifre različite cifre iz skupa \(\left \{ 1,2,3 \right \}\) ima:

a) \(3\);          b) \(8\);         c) \(6\);         d) \(9\);         e) \(100\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1045

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za IV razred Kombinatorika Permnutacije