Zadatak 1906

Test: MPsIVVAIV_327

 

S Na koliko načina se na \(4\) police može staviti pet:

a) različitih;

b) jednakih fotografija?