Pismeni zadaci

Zadatak 1052

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Četvorocifrenih prirodnih brojeva deljivih sa 5, čije su sve cifre međusobno različite, ima:

a) \(952\);          b) \(3024\);        c) \(24\);        d) \(1008\);        e) \(210\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1052

Zadatak 1049

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Trocifrenih prirodnih brojeva, čije su cifre (mogu biti i iste) iz skupa \(S=\left \{ 1,2,3,4,5,6,7,8 \right \}\)

a) \(952\);          b) \(336\);          c) \(1008\);          d) \(512\);          e) \(24\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1049

Zadatak 1051

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Reći ćemo da je učenik ocenjen, ako iz svakog od 20 predmeta dobije jednu ocenu od 1 do 5 (prirodan broj). Broj različitih načina na koje učenik može biti ocenjen je:

a) \(20^5\);          b) \(\binom{20}{5}\);         c) \(\frac{20!}{5!}\);         d) \(20\cdot 19\cdot 18\cdot 17\cdot 16\);         e) \(5^{20}\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1051

Zadatak 1048

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Trocifrenih prirodnih brojeva čije su cifre različite cifre iz skupa \(S=\left \{ 1,2,3,4,5,6,7,8 \right \}\) ima:

a) \(952\);           b) \(336\);         c) \(1008\);         d) \(512\);         e) \(24\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1048

Zadatak 1050

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Sportska prognoza se popunjava tako što se pored svakog para koji igra fudbalsku utakmicu napiše:  \(1\) - ako se prognozira pobeda domaćina, \(2\) - ako se prognozira pobeda gosta, a \(0\) - ako se prognozira nerešen rezultat. Broj načina na koji se može popuniti sportska prognoza sa \(13\) utakmica je:

a) \(13^3\);          b) \(3!\);         c) \(3^{13}\);         d) \(13!\);         e) \(39\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1050

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za IV razred Kombinatorika Varijacije