Zadatak 1050

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Sportska prognoza se popunjava tako što se pored svakog para koji igra fudbalsku utakmicu napiše:  \(1\) - ako se prognozira pobeda domaćina, \(2\) - ako se prognozira pobeda gosta, a \(0\) - ako se prognozira nerešen rezultat. Broj načina na koji se može popuniti sportska prognoza sa \(13\) utakmica je:

a) \(13^3\);          b) \(3!\);         c) \(3^{13}\);         d) \(13!\);         e) \(39\).

Rešenje:


Traženi broj načina je $$\overline{V}_{3}^{13}=3^{13}$$

Tačan odgovor je c).