Pismeni zadaci

Zadatak 1984

Test: MPsIVVAIV_343

 

S a) Skupština od \(250\) poslanika bira predsednika, zamenika i pet potpredsednika. Koliko ima različitih načina izbora?

b) U igri bridž svakom od četiri igrača se iz kompleta od \(52\) karte podeli po \(13\) karata. Koliko postoji različitih podela?

Zadatak 1057

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Koliko će u LOTO izvlačenju u kojem je izvučeno 5 od 10 zaokruženih brojeva (vidi zadatke 1055, 1056) biti dobitaka sa 4 pogotka?

a) \(50\);          b) \(40\);        c) \(5\);        d) \(10\);        e) \(20\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1057

Zadatak 1059

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

U poslastičarnici ima 4 vrste kolača (broj kolača svake vrste veći je od 6). Na koliko načina možemo u toj poslastičarnici pojesti 7 kolača (nije bitno kojim će se redom jesti kolači, već koliko će se kolača koje vrste pojesti)?

a) \(150\);           b) \(40\);          c) \(50\);          d) \(110\);          e) \(120\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1059

Zadatak 1056

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Ako je kao u Zadatku 1055, od deset zaokruženih brojeva izvučeno 5, koliko će biti dobitaka sa 5 pogodaka?

a) \(50\); b) \(40\); c) \(5\); d) \(10\); e) \(20\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1056

Zadatak 1058

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Košarkaški tim sačinjavaju 5 "bekova", 4 "centra" i 3 "krila". Na koliko se načina od njih može sastaviti petorka, ako u njoj moraju igrati bar 2 beka i bar 1 centar?

a) \(540\);          b) \(1440\);         c) \(792\);         d) \(243\);         e) \(125\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1058

Zadatak 1055

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Ako se na tiketu LOTO-a zaokruži \(n>7\) brojeva, onda treba uplatiti onoliko kombinacija koliko skup zaokruženih brojeva ima podskupova od 7 brojeva. Koliko treba uplatiti kombinacija LOTO-a ako se na tiketu zaokruži 10 brojeva?

a) \(\binom{10}{3}\);          b) \(70\);         c) \(\frac{10!}{7!}\);         d) \(10^7\);         e) \(7^{10}\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1055

Još članaka...

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za IV razred Kombinatorika Kombinacije