Zadatak 1055

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Ako se na tiketu LOTO-a zaokruži \(n>7\) brojeva, onda treba uplatiti onoliko kombinacija koliko skup zaokruženih brojeva ima podskupova od 7 brojeva. Koliko treba uplatiti kombinacija LOTO-a ako se na tiketu zaokruži 10 brojeva?

a) \(\binom{10}{3}\);          b) \(70\);         c) \(\frac{10!}{7!}\);         d) \(10^7\);         e) \(7^{10}\).

Rešenje:


 

Treba uplatiti $$C_{7}^{10}=\binom{10}{7}=\binom{10}{3}=120$$ kombinacija.

Tačan odgovor je a).