Pismeni zadaci

Zadatak 1983

Test: MPsIVVAIV_343

 

O Odredi \(x\) i \(y\), ako je $$\binom{x+1}{y}:\binom{x}{y+1}:\binom{x}{y-1}=6:5:2$$

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za IV razred Kombinatorika Binomna formula Zadatak 1983