Pismeni zadaci

Zadatak 1986

Test: MPsIVVAIV_343

 

N Kocka za igru se baca dok zbir registrovanih poena ne postane veći od tri. Kolika je verovatnoća da će biti izvedeno više od dva bacanja?

Zadatak 1908

Test: MPsIVVAIV_327

 

N Student na ispitu zna \(120\) od \(150\) ispitnih pitanja. Pitanja su nezavisna a on izvlači cedulju sa tri pitanja. Odredi verovatnoću:

a) da zna sva tri pitanja;

b) da ne zna ni jedno pitanje;

c) da zna bar dva pitanja.

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za IV razred Verovatnoća i statistika Konačni prostor verovatnoća