Zadatak 1908

Test: MPsIVVAIV_327

 

N Student na ispitu zna \(120\) od \(150\) ispitnih pitanja. Pitanja su nezavisna a on izvlači cedulju sa tri pitanja. Odredi verovatnoću:

a) da zna sva tri pitanja;

b) da ne zna ni jedno pitanje;

c) da zna bar dva pitanja.