Zadatak 1986

Test: MPsIVVAIV_343

 

N Kocka za igru se baca dok zbir registrovanih poena ne postane veći od tri. Kolika je verovatnoća da će biti izvedeno više od dva bacanja?