Izmeri svoje znanje da bi na vreme preduzeo korake.

Ako na ovim testovima uspeš da odgvoriš tačno na većinu pitanja, vrlo je veovatno da ćeš na kontrolnom dobiti visoku ocenu..

Svaki kontrolni zadatak sadrži pitanja i zadatke iz određene nastavne oblasti. Teorijska pitanja se veoma retko zadaju na kontrolnim zadacima u školi, a odlično pokazuju šta učeniku nedostaje od znanja da bi mogao uspešno da rešava zadatke.

Svake školske godine obradi se osam, devet ili deset nastavnih oblasti iz matematike. Na kraju svake nastavne oblasti radi se provera savladanosti gradiva. Nekada je je to kontrolni zadatak iz samo jedne oblasti, a nekada se provera vrši kroz pismeni zadatak koji najčešće sadrži dve oblasti za proveru. Na ovim kontrolnim zadacima ima više zadataka nego što ih ima na testovima koje deca rade u školi, i to zato da bi cela oblast bila "pokrivena".

Peti razred

Skupovi
- osnovni pojmovi -

Jednakost skupova, pojmovi "pripada, ne pripada", podskup, prazan skup, ...

Otvori test

Skupovi
- skupovne operacije

Unija presek i razlika skupova.

Otvori test

Deljivost
- pravila deljivosti

Osnovni nivo

Otvori test

Deljivost
- pravila deljivosti

Srednji nivo

Otvori test

Deljivost
- pravila deljivosti

Napredni nivo

Otvori test

Geometrijski objekti

Osnovni nivo

Otvori test

Geometrijski objekti

Srednji nivo

Otvori test

Geometrijski objekti

Napredni nivo

Otvori test

Šesti razred

Skup celih brojeva

Suprotni brojevi, apsolutna vrednost celog broja, jednostavno sabiranje i oduzimanje, vrednost izraza.

Otvori test

Sabiranje i oduzimanje u skupu celih brojeva

Sabiranje i oduzimanje u skupu Z, izrazi sa zamenom vrednosti, pretvaranje tekstualnog zadatka u izraz.

Otvori test

Stranice i uglovi trougla

Osnovni nivo.

Otvori test

Stranice i uglovi trougla

Srednji nivo.

Otvori test

Stranice i uglovi trougla

Napredni nivo.

Otvori test

Sedmi razred

Kvadriranje i korenovanje

Kvadrat racionalnog broja, kvadratni koren, skup iracionalnih brojeva, skup realnih brojeva.

Otvori test

Kvadriranje i korenovanje

Osnovni nivo

Otvori test

Kvadriranje i korenovanje

Srednji nivo

Otvori test

Kvadriranje i korenovanje

Napredni nivo

Otvori test

Pitagorina Teorema

Osnovni nivo

Otvori test

Pitagorina Teorema

Srednji nivo

Otvori test

Pitagorina Teorema

Napredni nivo

Otvori test

Osmi razred

Pretplatite se na novosti


© 2020 Pismeni zadaci, Sva prava zadržana